Documenten

Plastic2Oil is een maatschappelijke organisatie die zich beijverd om afvalplastics uit de natuur te verwijderen en de waarde ervan (na plastics in olie te hebben omgezet) in te zetten tegen armoede in de wereld. Het is ons doel zo veel als mogelijk winst te maken én anderszins gelden aan ons te binden. Ons doel daarbij is niet gericht op eigen belang maar op het belang van de zogenoemde Vergeten Mensen op deze planeet. Het middel daarbij is het creëren van veel Plastic2Oil plants wereldwijd en overal de afvalplastics ter plaatse bijeen te brengen bij deze kleine fabriekjes. Van deze verzamelde afvalplastics wordt 100% zwavelvrije olie gemaakt. Met de inkomsten uit de verkoop van deze olie, realiseren we onze humanitaire doelstelling. Tegelijkertijd ruimen we ook de verwoestende en immense hoeveelheid plastic-rommel op. Een all-win situatie.

Omdat met alleen de gerealiseerde winsten (in de eerste jaren) de expansie te traag zou gaan, vragen we aan zo veel als mogelijk mensen minimaal 2% van hun vermogen te doneren aan dit initiatief. Of je nu het minimum loon verdient of miljardair bent, iedereen die sympathiseert met dit bijzondere project en missie, is van harte uitgenodigd.

Zodra we voldoende middelen hebben, zal Plastic2Oil worden opgericht als een Besloten Vennootschap. Alsdan zullen de relevante officiële documenten en informatie ook op deze website worden geplaatst.

Plastics opruimen en inkomsten genereren
Plastic afval vernietigt de wereld!