Plastic2Oil-proces

Het Plastic2Oil proces vindt plaats in een productiebedrijf dat afvalplastics middels het pyrolyse-systeem omzet in haar oorspronkelijke grondstof: 100% zwavelvrije olie. Afval wordt lokaal opgehaald door de mensen en zij verdienen daarmee geld. Ook zullen lokale bedrijven hun afval aanleveren . Glas, papier, metaal, etc. worden in de regel al opgehaald omdat het waarde heeft. Plastics NOG niet. Door aan afvalplastics waarde te geven, wordt het opgeraapt en ingeleverd. Al deze opgehaalde kunststoffen worden gepyrolyseerd tot bruikbare olie. De output van dit pyrolyseproces is:

  1. Circa 80% olie
  2. Circa 16% brandbare gassen met als hoofdcomponenten: methaan en butaan
  3. Circa 4% as (in de vorm van een soort bitumen)

Kern-product is natuurlijk de olie. De gassen die vrijkomen uit dit proces alsmede uit de vergistingsput(ten) worden op 4BAR geperst en gebruikt om de pyrolyse-ovenkamers op ca 490°C te houden (24/7/360). Hiervoor is circa 82% van het uit het pyrolyseproces verkregen gas nodig. Het overige gas wordt gebruikt om een dynamo (gasmotor) aan te jagen voor de productie van elektriciteit.

Pyrolyse is reeds 100 jaar een bestaand fenomeen en sinds kort is de technologie dermate ontwikkeld dat nu in een volcontinu-proces en op industriële schaal ook plastics kunnen worden verwerkt tot hun oorspronkelijke grondstof. Dit impliceert dat met deze technologie de plastic-keten definitief en 100% duurzaam is gesloten. We kunnen nu eindelijk de omgeving en het milieu verlossen van de inmiddels verstikkende bergen afvalplastics.

We starten bij voorkeur met een combinatie van een aantal grootproducenten in afvalplastics en lokale mensen die op dit moment geen enkele vorm van inkomsten hebben. We doen dit bij voorkeur in Ghana, Afrika, met een pilot-plant die initieel een verwerkingscapaciteit heeft van 50.000 kg plastics per 24 uur. Met deze eerste installatie beginnen we relatief klein en hebben direct omzet, een test-, demo- en training omgeving en de basis voor expansie. We zoeken hierbij de samenwerking met de Ghanese overheid, de lokale overheden en bedrijven als grootproducent van afvalplastics. Voor de geproduceerde olie is lokaal ook animo. Deze olie is een halffabricaat en enerzijds de basis voor nieuwe plastics en anderzijds voor brandstoffen als benzine, diesel en jetfuel (kerosine).

Met dit proces wordt de omgeving daar vrijgemaakt van afvalplastics, de lokale bevolking aan de onderkant van de samenleving heeft daar werk aan en ook inkomsten en de winsten op de olieverkoop wordt gebruikt voor verdere ontwikkeling van deze groep mensen én expansie naar meer van deze Plastic2Oil-fabrieken.

In Nederland, in Moerdijk, staat een demo-installatie die hieronder is getoond. Hier kunnen batches van 50 kilo afvalplastics worden verwerkt tot olie. Hierbij kan dan tevens de uitstoot aan afgassen worden gemeten alsook de kwaliteit van de olie en de chemische samenstelling.