Organisatie

De jeugd en vrijwilligers

Met alle ontwikkelingen van nu, hebben veel jonge mensen grote moeite om een mooie toekomst voor zichzelf te zien. Dit project is niet alleen levens veranderend voor de genoemde vergeten mensen maar zeer zeker ook voor de aan dit project verbonden jonge mensen. Jonge mensen kunnen starten als vrijwilliger en zo worden gekoppeld aan een projectteam. Omdat wij verwachten dat we flink gaan groeien, betekent dit dat er een snelle doorstroom te wachten staat. Omdat ieder project een op zichzelf staande kleine organisatie is (de menselijke maat blijft bestaan) kan ook snel geëxpandeerd worden. Voor vrijwel iedere jongere met een eigen specifieke opleiding en talenten, zijn er mogelijkheden.

Vluchtelingen

Ook de betrokken vluchtelingen (veelal hoogopgeleide mensen die nog slechts de Nederlandse taal moeten leren (want dan hebben ook zij echt alle kansen).

Alles begint klein. Vanaf het prille begin werken we al vanuit huis, dit was de eerste fase. De fase die nu voorligt, vereist een beperkte organisatie met slechts enkele vaste parttime krachten en veel meer vrijwillige krachten. In deze fase ontkomen we er niet aan een fysiek honk te hebben waar de vrijwilligers een plek hebben voor hun vragen, trainingen, reflecties, evaluaties etc. Dit geldt ook voor de projectteams (deels bestaand uit de vrijwilligers maar ook uit vluchtelingen en jeugd. Het Nederlandse organisatorische centrum zal te allen tijd zeer beperkt zijn (maximaal 7 FTE). Ieder project zal een eigen organisatie gaan inhouden met ook een eigen management en ook resultaatverantwoordelijkheid. De sociale en humanitaire doelen zijn verwoord in een Plastic2Oil-handboek dat standaard is voor ieder Plastic2Oil-project. De gehele organisatie is erop gericht dit handboek te allen tijde leidend te laten zijn bij alle betrokken mensen en partijen.

De derde fase is de consolidatiefase en in deze fase wordt de organisatie volwassen met dien verstande dat ze haar slagkracht en filosofie nooit verliest, De missie is relatief eenvoudig en simpel. De uiteindelijke omvang zal de organisatie complexer maken en niet alleen op logistiek vlak. Deze organisatie zal dan ook organisch gaan groeien waarbij we een autoriteit op dit gebied willen betrekken voor advies: (lees: Geert Sanders nadat hij akkoord is, zijn naam en toenaam ook noemen.)

Belangrijk voor deze organisatie is de Raad van Toezicht die als hoofdtaken heeft:
1. Toezicht op de directie en het gevoerde beleid en uitvoering
2. Toezicht houden op de financiële stromen (het weren van graaigedrag en hebzucht)

Deze Raad bestaat uit bewezen integere en erudiete senioren die door hun complementaire kennis, levenservaring, verstand en wijsheid de directie van dit bedrijf permanent en over de komende decennia op het rechte pad houdt. Ook een vertegenwoordiger van de groep van financierende mensen en instituten krijgt een zetel in deze Raad.


Give Youth Their Future